Contact Us

INTERPARK Condo & Hotel
414/239 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

เชิญแวะชมโครงการ และห้องตัวอย่างได้ทุกวัน เวลา 9.00-19.00น.
ที่ตั้ง : อยู่ติดถนนใหญ่ทางเข้านิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง กม. 7 (ก่อนถึง ESIE PLAZA1)

ฝ่ายขายคอนโด
089-045-1444
LINE ID : @interparkcondo
interparkcondo@gmail.com

ฝ่ายสำรองห้องพัก INTERPARK Hotel & Residence
092-401-0666
LINE ID : 0924010666
interparkthailand@gmail.com
www.interparkthailand.com

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องธนาคาร

ผู้กู้หลักให้เตรียมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • สมุดเงินฝาก หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน + พร้อมหน้าแรกของสมุดบัญชี
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส + สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านคู่สมรส (หากมี)

* เซ็นชื่อทุกหน้า

** กรณีมีผู้กู้ร่วมให้เตรียมเอกสารเหมือนผู้กู้หลักด้านบน

เกี่ยวกับโครงการห้องชุดพักอาศัย

 • เจ้าของโครงการ (เฟส3): บริษัท ควอลิตี้ เอสเตท จำกัด
 • สำนักงานเลขที่ : 414/239 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 8 ชั้น รวม 77 ยูนิต
 • ที่ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 28247 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
 • เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

เงื่อนไข

 • *ทุกภาพตกแต่งเพื่อใช้ในการโฆษณา
 • *ฟิตเนส/สระว่ายน้ำ/sport club เป็นบริการพิเศษ มิใช่ทรัพย์ส่วนกลาง
 • *พื้นที่สวนและที่ดินด้านหน้าโครงการ มิใช่ทรัพย์ส่วนกลาง
 • *เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า